Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

Bulwar Nadwarciański Wschodni w Gorzowie Wlkp.

W ramach projektu "Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne" nabrzeże podzielone zostało na 4 strefy.

Zagospodarowanie

W pierwszej tzw. strefie relaksu znajduje się pawilon typu – "iglo", a przed nim miejsca na ogródek letni. Kolejnym elementem małej architektury jest strefa wypoczynku z volierą dla egzotycznych ptaków, a obok umiejscowiono plac zabaw dla dzieci z altanami. Za placem zabaw znajduje się strefa atrakcji z zegarem słonecznym oraz płytką sadzawką.

Najbliżej zabytkowej kamienicy z 1900 r. wyodrębniono strefę wydarzeń kulturalnych. Obok wydzielony został plac na ekspozycję rzeźb plenerowych. Część wschodnią bulwaru zamyka zawieszony nad rzeką molo oraz przystań cumownicza. Całość pięknie prezentuje się po zmroku wraz z podświetlanymi pływającymi fontannami na Warcie.

Ideą założeń projektowych było nadanie nowych funkcji infrastrukturze technicznej bulwaru poprzez zagospodarowanie promenady, jako ogólnodostępnego miejsca wypoczynku, atrakcji i wielu wydarzeń społecznych, w pełni dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie to bulwar stanowi centrum Miasta - miejsce spotkań Gorzowian i atrakcji turystycznych.

Rewitalizacja

Rewitalizacja bulwaru stworzyła warunki dla potencjalnych przedsiębiorców na prowadzenie działalności usługowej z zakresu turystyki, gastronomi, handlu, jak również na polu działań z zakresu kultury, sztuki i sportów wodnych. Umożliwiła m.in.: powstanie w obrębie nisz estakady kolejowej 7 restauracji i kawiarni.

W 2011 roku Bulwar Nadwarciański Wschodni otrzymał certyfikat "Perła  w Koronie 2011" w kategorii  na najciekawszą atrakcję regionu. W roku 2012 bulwar zdobył główną nagrodę w kategorii rewitalizacja w konkursie "Polska pięknieje" organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

2015 roku Bulwar Nadwarciański dzięki głosom internautów wygrał konkurs "Europa to my".

Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. zarządza Bulwarem Nadwarciańskim Wschodnim w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie: obsługa administracyjna i utrzymanie Bulwaru, konserwacja i eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenia altan z systemem energii odnawialnej ze źródłem w postaci baterii słonecznych, monitoringu, instalacji nagłaśniającej, instalacji oświetleniowej zegara słonecznego, instalacji elektrycznej woliery dla ptaków, instalacji elektrycznej pawilonu Igloo, utrzymanie kanalizacji deszczowej i zieleni, utrzymanie i konserwacja elementów i urządzeń małej architektury, woliery dla ptaków otoczonej balustradą wraz z jej wyposażeniem i żywym inwentarzem, urządzeń i sieci instalacji wodnej i sanitarnej, czynności konserwacyjne, remontowe i eksploatacyjne stanowiące niezależnie od innych obowiązków wyszczególnionych, ubezpieczenie majątku Bulwaru.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 13096,71m2.