Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

strona główna

Gorzowski Rynek Hurtowy S.A., jako największe gorzowskie centrum obrotu towarami rolno-spożywczymi, oferuje dostawcom hurtowym i detalicznym możliwość bieżącej sprzedaży produktów na terenie rynku hurtowego ul. Targowej 9-11. Sprzedaż hurtowa na terenie targowisk zapewnia możliwość dystrybucji produktów w atrakcyjnych cenach.
Oferujemy miejsca handlowe na targowisku hurtowym 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty w godzinach od 2:00 do 7:00.
Spółka posiada także BOKSY HANDLOWE - w Hali Owoców i Warzyw. Hala ta funkcjonuje jako targowisko hurtowe.
Targowisko Miejskie jest podzielone na strefy A, B oraz C z wyznaczonymi miejscami na handel. 

 

Regulamin Targowiska przy ul.Targowej

Wolne powierzchnie do wynajęcia